Abból az időből, amikor a magyarság társadalmi rétegeiben a nemzeti öntudat kivirágzott, és történelmünk folyamán a legnagyobb erőre kapott.

AZ ÉKSZERKOLLEKCIÓ SZÜLETÉSE

Az ékszerek vonalvezetése, formavilága, díszítő ornamentikája az adott kor tárgyi világának jellemzőiből táplálkozik. Célom volt, hogy gazdag hagyományunk forrását összevetve több éves szakmai gyakorlatommal, melyet jegyékszerek tervezése, készítése kapcsán szereztem, olyan ékszereket alkossak, melyek az aktuális igényeknek, elvárásoknak megfelelnek, és jelenünk jegyajándékozási, jegyváltási szokásaiba belesimulnak.

Jegygyűrű ékszer

Éppen ezért múltunk tárgyi kultúrájában ezeket az ékszertípusokat hiába is keresnénk, hiszen az akkoriban oly jellemző jegykendőt, csak a 20. század elején váltotta fel egyre nagyobb hangsúllyal a gyűrű, mely nemsoká már teljes körben átvette az összetartozás szimbólumának hordozását.

Tulipános jegygyűrű

Mindemellett a kortárs ötvösség szakmánk költséges mivolta végett kizárólag főúri-nemesi és egyházi igényeket elégített ki. A népművészet erejének kevés módja volt hatni patinás mesterségünk formakincsére. Az ékszercsoport tagjainak tervezésekor, kivitelezésekor szempont volt, hogy régi, hagyományos kézműves technikákat alkalmazzak kombinálva modern megoldásokkal, lehetőségekkel. Tárgyaim egyik jellegzetessége, hogy magyar hímzésminta borítja felületeit szabad megfogalmazásban, mely egyenként, tradicionális kézi véséssel kerül minden egyes gyönyörű darabra.

Népművészeti jegygyűrű

A kollekció tárgyainak anyagát kétféle, fehér és vörös aranyötvözet, illetve a jegyékszerek szimbolikus tartalmából kiindulva fehér (pontosabban színtelen) és – részemről oly kedvelt – barna színű briliánsok alkotják. Ezek az anyagkombinációk színárnyalatukból adódóan a magyaros sziluettekkel és a „vésett hímzésekkel” különleges ódon hangulatot, karakteres megjelenést ad a kollekciónak. Az ékszerek elnevezéseit pedig, stílusosan a népköltészetből merítettem, –népdalok, népmesék világából – napjainkban már ritkán használt, szép magyar szavainkat elevenítve fel.

Férfi jegygyűrű


Magyar Menyegző jegygyűrű

Jegygyűrű magyar szimbólumokkal

Nyaklánc magyar szimbólummal
Úgy gondolom, hogy az örökségül kapott forma- és motívumkincs nem csak annak hagyományos matériájából, saját környezetében volt életképes, hanem modern világunk újszerű anyagaiból technológiáival kivitelezve jelen napjainknak is része lehet. Új értelemmel töltődik fel, élővé válik, és fejlődik. Bízom abban, hogy saját kísérletem ezen aktualizálásra sok mindenkinek örömet okoz majd és gazdagítja a különböző művészeti ágakban erre vonatkozó törekvések palettáját.

Nagy Gertrúd – ötvös mester - Magyar Menyegző című ékszerkollekciója

Még több ékszer és információ a Magyar Menyegző Honlapján: www.magyarmenyegzo.hu

Régi magyar menyegzők