- Ugye tudod, hogy a feng shuiról eredetileg úgy 30 oldalt írtak a császári Kínában? Ennyiben összefoglalható az egész. Mit szólsz hozzá? – kérdezte Attila, kínai szakos ismerősöm. Meg voltam sértve, fel voltam háborodva. A feng shuiról száz és ezer oldalak jelennek meg, kedves kolléga! Biztosan rosszul látja, eltévesztett valamit, sőt, talán nem is ugyanarról beszélünk. Sok idő telt el azóta. Végigtanultam az irányzatokat, és találkoztam egy tanítóval, aki azt állította, hogy a tradicionális feng shuit képviseli, aki által olyan tudással találkoztam, melyet egyszerűnek, hitelesnek tartok. És való igaz, hogy a tradicionális feng shui elmélete összefoglalható 30 oldalban. Ám a praxishoz, az elmélet megértéséhez, kifinomulásához úgy hiszem, a mindennapokba való természetes beépülés, gyakorlás, figyelem, végül is egy egész élet kell. Igazad volt, Attila. Köszönöm.

 A feng shuiról röviden

Egykor a feng shui nem csupán térrendező technika volt, hanem egy olyan össz-tudás része, ami segítette az embert abban, hogy: - a természethez alkalmazkodjon, - és életritmusát azzal összehangolja, - táplálékát az évszakok és az időjárás szerint válogassa meg, - lakóhelyét a környezete figyelembe vételével alakítsa ki, - emberi kapcsolataiban próbálja kiegyensúlyozni az ellentétes hatásokat, - és minden téren találja meg a harmóniát.

Ez a tudás egy szóval: alkalmazkodás. Évezredekkel ezelőtt az emberi élet kevesebb kényelemmel, és több kiszolgáltatottsággal járt, s ha valaki életben akart maradni (és szellemi-lelki-testi jólétben élni), akkor követte az alkalmazkodás egyetemes elveit. Nincs ebben semmi új, és nemcsak a kínaiak, hanem az egész világ minden népe, köztük a magyar is, ilyen elvek szerint élt! Amiben a kínai kultúra mégis más, mint az összes többi, hogy az egyetemes energia fogalmát, annak változó szakaszait, az erre alapuló megfigyeléseket egyedi módon integrálta a mindennapokba, és olyan részletességgel dolgozta ki és helyezte a praxisba, mint egyetlen más nép sem. Ezekre az elvekre épült fel azután az egész császári kor, és ennek az átfogó tudásnak csupán egy szelete a feng shui!

Irányzatok és iskolák

Eredetileg tehát egyetlen iskola létezett, ma pedig legalább ötféle van. Elsőre nehéz kiigazodnunk köztük. Mindegyiknek köze van a chihez, a yin-yanghoz, öt elemi állapothoz, vagy az asztrológiához, tehát hordoz valamit az eredeti feng shuiból. Mégis, a praxisban eltérnek egymástól, sőt, olykor ellentmondó érveket sorakoztatnak fel. Leginkább azonban abban különböznek, hogy a kitűzött, vagy ígért célok beteljesítésére más-más eszközöket és módszereket használnak. A következőkben röviden bemutatjuk őket, egyben felhívjuk a figyelmet esetleges veszélyeikre is.

BHS (Black Hat Sect) iskola /Háromajtós módszer
Bágua iskola
avagy hobbi feng shui

Mindhárom név ugyanazt az irányzatot jelöli. Bárki, aki a feng shuira felfigyel, ezzel az irányzattal találkozik először. Mivel a megszokottól eltérő térszemléletet ad, rendkívül népszerű, hiszen azonnali cselekvésre, a változtatások könnyed kivitelezésére ösztönöz, és cserébe hatékonyságot, eredményt ígér életünk bármely területén.

Eredete
A ’80-as évek elején Kaliforniában alkotta meg a „Black Hat Sect” buddhista irányzat nagymestere, név szerint Lin Yun, aki szerencsésen adta közre felfedezését a New Age mozgalomban. A módszer az egész világon ismertté vált. Igen sok, azóta híressé vált szerző és szakértő sajátította el és praktizálja, és a manapság fellelhető könyvek 90 %-az is ennek jegyében íródott. Így amint neki kezdünk a feng shui tanulmányozásának, valószínűleg a bágua iskola lesz az első, ami szembe jön velünk.

Célja
Nem a tér esztétikuma, egyéni jellege, vagy egységes kialakítása, érdekli, hanem igyekszik megtalálni a lakótérben lévő hibákat, amelyek egy-egy életterület, és a chi jótékony működését akadályozzák; korrigálni, hogy minél gyorsabban (lehetőleg azonnal) bekövetkezzen az optimális hatás a boldogság, egészség, harmónia és anyagi javak terén.

Módszere
Lin Yun professzor leleménye és találmánya az ún. bágua térkép. Ezt az ábrát egészen más kontextusban használja a kínai tradíció. A mester azonban egyszerűsítve, és az általa kidolgozott 9 életterülettel kibővítve adta közre. A módszer alapján a térképet ráfektetjük a lakás alaprajzára (vagy felosztjuk 9 egyenlő négyszögre). Összevetjük, hogy a lakásban hol van a probléma, és azt orvosoljuk színnel, és segítő eszközökkel, szimbólumokkal.

Eszközei
Bágua térkép; színek, szerencsehozó tárgyak, szimbólumok. Minden életterületnek van egy-egy meghatározott színe, amit a megfelelő hatás érdekében ajánl használni; és van jónéhány szimbóluma, ami a kínai népi hitvilágból, vagy a buddhizmusból, illetve a kínai vallási hagyományokból származik.

A BHS iskola eredményei, hatása
Mint már említettük, általában mindenki ezzel az iskolával találkozik először, és van, aki mellette ki is tart. Vonzó mivolta abban rejlik, hogy a feng shuit, és annak alapját képező yin-yang rendszert leegyszerűsítve, sematikusan mutatja be és alkalmazza. Így akár 1-2 nap alatt, egy közepes volumenű könyv elolvasása után felvillanyozódunk, tetterőt érzünk, és akár azt is, hogy értünk a feng shuihoz. A tanácsok alapján az eddig unalmas tér megtelik élettel, bennünk pedig megjelenik egyfajta optimizmus és remény, hogy amire akár évtizedekig vártunk, sikerülhet. Ez lelkesedést, örömöt hoz, és a nők velük született tér iránti érzékenységét nagyon „megdobja”, hiszen az eredmény szemmel látható, sőt, jó esetben követhető is.

Előnyei
Rendkívül vonzó módon mutatja be a tér lehetőségeit, és cselekvésre késztet. Újszerűen kelti fel az átlagember figyelmét a saját élet- és lakótér iránt, fogékonnyá tesz a változásokra. Ha eddig csak úgy elvoltunk az otthonunkkal, akkor a bágua térkép és az „alapszabályok” ismeretében felfedezzük a külső és a belső közti összefüggéseket, sőt, fogékonyságunktól függően értelmezni is tudjuk a tér és az életünk közti párhuzamokat. Elsajátíthatjuk a yin és yang dinamizmusával kapcsolatos információkat, valamint az öt elemi energia jellemzőit. Megtanulhatjuk, hogy a saját sorsunk alakulásáért aktívan tehetünk. Játékos formában kerülünk kapcsolatba egy olyan elmélettel, ami az egész életre nézve átfogó elveket mutat. Kreatívan alakíthatjuk ki a teret, egyszerű eszközökkel (átrendezés, színek, esztétikum).

Hátrányai
Az a képzet alakulhat ki bennünk, hogy a módszer azonnal és biztosan hozzá segít a boldogsághoz, pénzhez, szerencséhez, egészséghez, álmaink, vágyaink teljesüléséhez; hogy segít kiküszöbölni a sikertelenséget akár a privát életünkben, akár a munkahelyen. Ennek hátránya, hogy a lakás egy-egy pontjára, vagy magára a lakásra hárítjuk a felelősséget, ha valami nem működik jól az életünkben. Könnyen bele csúszunk tehát abba, hogy az életünk alakulásáért a nem megfelelő lakóhely a hibás. Ha a lakásban sok hibát találunk, miközben a megadott paraméterekkel egybe vetjük, megjelenhet bennünk egyfajta szorongás, hogy az otthonunkkal valami nagyon nincs rendben.

Így pl. eljuthat valaki arra a szintre is, hogy elkezdi utálni a bejáratot, csak, mert „szerencsétlen helyen” van. Esetleg úgy érezhetjük, hogy nem tudunk tovább lépni. Ekkor szembesülünk azzal a ténnyel, hogy talán nem is olyan egyszerű a feng shui. Legnagyobb gond ilyenkor, hogy nincs, kitől kérdezzünk, hacsak fel nem keresünk egy tanácsadót. Úgy tűnhet, hogy ha követjük az egy-egy életterület berendezésére vonatkozó előírásokat, BÁRMI sikerülhet nekünk. A bágua a teret felszabdalja, és nem egységként kezeli. A lakást sematizálja, az eltérésekre, a hátrányok javítására általános megoldásokat javasol. Energetizálására rengeteg olyan eszközt vonultat fel, amelyek idegenek a mi kultúránktól, sőt, adott esetben a tradicionális feng shuitól is.

Hibái
Magas szintre emeli és kihangsúlyozza a szerencse fogalmát, így az önállóságunk, szabadságunk háttérbe szorul, és észrevétlenül kerülhetünk egy kívánságteljesítő lakás- és tárgyfüggőségbe. A feng shuit a kínaiak alapvető és egyetemes eszközeként mutatja be, pedig ez csak egy kis tudásszelet a kínai kultúrából. Az eredeti feng shuiból számos alapvonást átemel, és olyasmiket, amik elengedhetetlenek, hogy a harmónia megjelenjen az életünkben, kihagyja. A bágua módszert a lakás be- és átrendezésénél sikeresen használhatjuk, ám tervrajz készítésénél kockázatos alkalmaznunk, pontosan azért, mivel nem komplex tudásanyagról, inkább hobbi térrendezésről van szó. Az öt elemi energiát őselemekként emlegeti, holott nem azonosak!

Az energetizáló tárgyak elhelyezése az életterületeken, majd a várakozás, hogy a kívánt fordulat bekövetkezzék, észrevétlenül a mágia területére terelheti a gyanútlan gyakorlót. Olyan színben tünteti fel a feng shuit, mintha segítségével az ember bármit megtehetne, senkire és semmire nem lenne szüksége ahhoz, hogy álmai teljesüljenek. A hibák javítására sokszor komolytalannak tűnő eszközöket és praktikákat, furfangokat javasol – ez pedig igen messze áll az eredeti feng shuitól.

Iránytűs iskola avagy égtájak hatása és asztrológia

Eredete
Ez az iskola viszonylag frissnek számít a tradicionális feng shui mellett, és Kína azon részein használták, ahol a domborzat nem bizonyult elég változatosnak ahhoz, hogy védelmet nyújtson. Emellett a paloták tájolásánál, és a helyiségek kialakításánál is alkalmazták.

Célja
Az egyén személyes energiáinak, tulajdonságainak összehangolása a tér adottságaival. A bágua iskolához képest jobban figyel a személyes szín- és formaválasztásra.

Módszere
Az irányok, égtájak jelentőségére épül az egész iskola, emellett asztrológiai jellegű számításokkal állapítja meg az egyén számára előnytelen és előnyös irányokat. Előírja, hogy milyen irányban kell lennie a fekhelynek, asztalnak, ajtónak, stb., ahhoz, hogy az életünk kiegyensúlyozott, biztonságos és szerencsés mederben folyjon.

Eszközei
Az iránytű, illetve a koncentrikus körökből álló speciális iránytű-készlet, valamint az alaprajz irányok szerinti felosztása.

Hatása
Zavarba ejtő és személyes. Első olvasatra érthetetlen, azonban amint kezdünk számolgatni, máris vonzónak tűnhet, hogy van lehetőségünk megteremteni a személyre szóló összhangot a lakásunk és saját magunk között.

Előnyei
A bágua iskolával szemben jóval személyesebb, egyéni megoldásokat mutat. Figyelmünket az égtájak jelentőségéről az örök körforgásra tereli, amelyben minden ciklikusan váltja egymást. A színeket egyénre hangoltan használja, tehát az esztétikumon, és a „harmonikus tér” megkomponálásán túl van egy finomabb, kissé kozmikus jellege is. A BHS iskolánál autentikusabb, hiszen nem egy ember találmánya, hanem a kínai tradíció része.

Hibái
Komplex elméletet ad közre a lakótérre, az irányokra és az egyénre nézve. Ezt az ismeretanyagot meglehetősen nehéz autodidakta módon elsajátítanunk. Az égtájakhoz kapcsolódó jelentéskör érthetetlen és ijesztő lehet. Mert mi az, hogy „öt szellem”, vagy „halál” a lakásunkban??? Aki érzékenyebb, először zavarba jön, majd elkezd szorongani, félni. Esetleg sutba vágja az egészet azzal, hogy ez már megint valami ezoterikus maszlag. Egyén, vagy pár esetében még csak-csak kivitelezhetőek az előírások, de családi házban, ötfős családban? Mivel az alaprajzon pontosan meg kell állapítanunk, hogy melyik égtáj hol található, először pontos méréseket kell elvégeznünk, majd az alaprajzzal dolgoznunk – ez külső segítség nélkül ritkán sikerül. Ha a munkahelyünkön próbáljuk megkeresni a számunkra kedvező irányt, és úgy ülni, bizony sok esetben el kell tüntetnünk az útvonalból pár kollégát, amit azok nem biztos, hogy jó szemmel néznek.

Veszélye
Az égtájakat már-már természetfölötti hatalommal ruházza fel. Ijesztő tudomásul venni, hogy a bejáratunk éppen a „balszerencse” cikkelybe esik. Alaprajz megtervezéséhez ez a módszer csak részben használható!

Repülő csillag iskola avagy az épület-, idő- és egyén asztrológiája

A többi iskolától eltérően ez az irányzat arra a tételre épül, hogy a teret /lakást és az időt évről-évre, újra meg újra össze kell hangolnunk ahhoz, hogy megelőzzük a hátrányos tendenciákat, vagy éppen elkerüljük a sors csapásait.

Módszere
Összetett, és bonyolult számításokat végez mind a lakóhelyre, mind az egyénre vonatkozólag. Ugyanis mindkettő az idő, vagyis a kozmikus hatások változásainak van kitéve. Az épület létrejötte, „születése” mérvadó, ám évről-évre pontosan kell megállapítani a benne keringő chi jellegét, és az egyéni sorshatásokkal össze vetni.

Eszközei
A kínai asztrológia, valamint a bűvös négyzet és annak variációi.

Hatása
Első ránézésre átláthatatlan, hiszen az épület létrejöttét, a születési dátumokat, a jelenlegi év egyénre és házra gyakorolt hatásait ötvözi, és ebből vonja le a következtetéseket. Kitartó gyakorlással és hozzáértő tanító segítségével sajátítható el.

Veszélye
Ha csupán autodidakta módon kóstolunk bele, csak töredék információhoz jutunk, nem látjuk át a lényegét, és erős szorongással tölthet el az ”ebben a házban semmi nem stimmel” érzet.

A Forma iskola
avagy harmónia kint és bent

Eredete
Ez az iskola együtt fejlődött Kína kultúrájával, a legősibb irányzat, aminek felismerései ma is érvényesek. Mégse datálhatjuk 5000 évesre, úgy 1500 éve létezik abban a formában, ahogy az írásos dokumentumok őrzik.

Célja
Komplex segítséget nyújtani a mindennapokra, hogy az ember ezek összhangban maradjon a kozmikus és földi hatásokkal, és kiigazodhasson köztük. Nem csupán a tér és idő, hanem a kapcsolatok, személyiségünk és sorsunk alakulásának viszonylatában is megpróbál rálátást nyújtani, és megértetni, hogy miért működik vagy sem valami az életünkben.

Módszere
Az irányzat, amint neve is mutatja, a formák rendezésére épül. Nem mindegy, hogy a térben a formák, színek hogyan vannak jelen, és milyen összhatást eredményeznek. Bizonyos elrendezés zavaró érzetet, egy másik pedig harmóniát sugároz. Ha a lakás összhangban áll a természetben is fellelhető harmonikus elrendezéssel, és mintegy modellként követi azt, akkor ez a harmónia mihamarabb bennünk is megjelenik.

A forma iskola a térre, mint egységes egészre tekint, és kívülről befele, pontról-pontra végigelemzi, kiszűri a zavaró részleteket, és átrendezéssel, a tér egyénre szóló megkomponálásával orvosolja, kiigazítja a hibákat. Általános érvényű és érthető, logikus elveket alkalmaz, melyek a modern pszichológia és fizika területein is megjelennek más nyelvezettel. Segít összehangolni a térbeli adottságokat, formákat, színeket, a berendezést az egyénnel. Házépítésnél logikus és hasznos támpontokat ad az előnyös tervezéshez, kialakításhoz.

Eszközei
A yin és yang, valamint az öt változó állapot (elem) gyakorlati alkalmazása, és ezek alapján a bennünket körülvevő események, formák megértése, térértelmezés, kapcsolatelemzés, útmutatások a mindennapokra.

Hatása
A hibásan működő életbeli vonatkozásaink sikeres korrigálása, önállóság az életünk alakításában.

Hátrányai
Ezt az iskolát ismerik és használják a legkevesebben, egyrészt mert kevés mester használja publikusan és nem sok könyvet írnak ez alapján; másrészt, mert alkalmazásához az alapelvek mindennapos megélése, és az érzékelés kifinomulása szükséges. Nem annyira automatikus módszer, mint pl. a bágua, vagy az iránytű. Elsajátításához sok praxisra, gyakorlásra van szükség. Hasonlattal élve a bágua egy fülbemászó sláger, míg a forma iskola az a dallam, amit minél többször meghallgatunk, annál értékesebb lesz.

Előnyei
Nagyon egyszerű elvekre épül, s ahogy ezeket a gyakorlatban alkalmazzuk, észrevétlenül beépülnek az életünkbe, és a harmónia iránti szükségletünket hosszú távon is teljes mértékben kielégítik. Immár nem a teret vonjuk felelősségre, ha kudarc ér, és nem a térnek köszönjük meg a sikereket. Önállóan értelmezni tudjuk az örök változásokat, és követni tudjuk, hogy éppen hol tartunk, s milyen tendenciák vesznek körül. Megértjük azt is, hogy bár picike pont vagyunk a kozmikus hatások közepette, rendelkezünk önálló akarattal, erővel, s ha kérünk, „adatik is nekünk”, más szóval: nem vagyunk magunkra hagyva sohasem.

Ez az iskola használható leginkább, ha
- házat tervezünk
- lakást vásárolunk
- irodát, üzletet nyitunk
- vagy meg akarjuk érteni és oldani küzdelmeinket, problémáinkat

Veszélye: Nincs.

Melyik iskolát válasszam?

Azt, amelyik szimpatikus. A legtöbb könyv és cikk a bágua módszer jegyében jelent meg, természetes, hogy a kezdő is ezzel indul. De ha választ keresünk a miértekre, vagy radikális változásokat szeretnénk, vagy hosszú távra tervezünk (pl. házat építünk, lakást vásárolunk, irodát, üzlethelyiséget nyitunk meg) akkor inkább a nem oly színes, de nagyon alapos, árnyalt forma iskola a megfelelő út.

Feng shui és harmónia

Bármelyik módszerrel is próbáljuk be-, vagy átrendezni lakásunkat, kérdezzük meg először magunktól, hogy ugyan mi végre tesszük. Mi a célunk, mit szeretnénk. Ha gyorsan sok pénzt, vagy azonnal egy biztos társat, talán először intsük türelemre magunkat. Minden, amivel kapcsolatban állunk, tükröz bennünket. Ha a lakásban nyugalom és béke uralkodik, akkor valószínűleg bennünk is megjelenik az erre való tendencia. Tagadhatatlan, hogy bármely térnek lehetnek hátrányai. Ám az aggodalmaskodás többet ront a helyzetünkön, mint ezek. Alapvető, hogy legyünk nyugodtak, és biztosak afelől, hogy a tér esetleges hátrányai miatt még senki nem ment tönkre.

Az emberi elme és lélek ugyanis hatalmas erővel rendelkezik, és a gondolat, meg a hit ereje képes túlszárnyalni bármilyen akadályt, s elérni a boldogságot, megelégedettséget. Korlátainkat ugyanis mindig mi magunk alkotjuk meg, és ezekhez sokszor tudattalanul is ragaszkodunk. Pl. nem akarunk boldogabbak lenni, mint felmenőink, sőt. A tér pedig tükrözi a hozzáállásunkat, azt, hogy éppen hol tartunk. Ha felrázzuk, bennünk is átrendeződhet valami, hiszen ez az átrendeződés már jóval a módosítások előtt elindult bennünk. És abban a pillanatban, amikor megrázzuk magunkat, és irányt változtatunk, a térben is igényeljük majd a változtatásokat. Ám ami biztos: lelkünk, lényegünk a formáktól és az időtől független, és bármilyen nehézséggel meg tudunk birkózni, ha ahhoz a forráshoz fordulunk, melyből a mindenség létre jött és táplálkozik nap, mint nap.

Szerző: Lázár Márta